Avtryck

Hovedkontorsadress:

IS Development s.r.o.
Třída práce 42
792 01 Bruntál

Telefon: +34 635 59 31 60 (endast spanska, italienska)
E-post: info@xoffroad.world (alla språk)
Öppettider: 9:00-14:00 och 16:00-18:00
TIN: CZ02110636

Juridisk information på webbplatsen

Alla texter, bilder och annan information som publiceras här omfattas av leverantörens upphovsrätt, såvida de inte omfattas av tredje parts upphovsrätt. I alla fall gör reproduktion, distribution eller publicering det tillåts endast i händelse av återkallbart och icke-överlåtbart samtycke från leverantören.

Leverantören tar inget ansvar för alla slags korsreferenser (länkar) relaterat webbinnehåll, eftersom det inte är vårt eget innehåll. De länkade sidorna kontrollerades för olagligt innehåll vid tidpunkten för sådan granskning länkarna var inte synliga. Ansvar för innehållet på länkade sidor av deras operatörer. Leverantören har inga generella krav på övervakning och utvärdering. Efter att ha blivit underrättad om ett brott motsvarande länk kommer att tas bort omedelbart.